Misyonumuz

Hopa Su Ürünleri Kooperatifi olarak misyonumuz, Karadeniz’in bereketli sularında sürdürülebilir balıkçılık yöntemleriyle çalışan, balıkçılıkla geçimini sağlayan üyelerimizin ekonomik ve sosyal haklarını güçlendirerek, bölgedeki su ürünleri kaynaklarını korumak ve geliştirmektir. Bu amaçla, üyelerimizin mesleki gelişimlerini destekleyen eğitimler, yenilikçi ve çevre dostu balıkçılık tekniklerinin teşvik edilmesi, ve üretimden pazarlamaya tüm süreçlerde kalite ve verimliliği artırıcı stratejiler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bakanlık ve ilgili tüm paydaşlarla yoğun iş birliği içinde, üyelerimizin ve toplumun genelinin refahını artırmayı amaçlıyoruz.

 

Vizyonumuz

Hopa Su Ürünleri Kooperatifi olarak vizyonumuz, Karadeniz bölgesinde balıkçılık sektöründe lider bir kooperatif olmak, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarıyla hem ekosistemimizi koruyarak hem de balıkçılıkla geçimini sağlayan üyelerimizin yaşam standartlarını yükselterek örnek bir model oluşturmaktır. Ulusal ve uluslararası alanda tanınan, üyelerinin ürettikleri yüksek kaliteli su ürünlerinin tercih edildiği bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Buna ek olarak, sektörde yenilikçilik ve çevre bilincinin öncüsü olarak, balıkçılığın ve su kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak politika ve stratejilerin geliştirilmesinde aktif bir rol oynamayı amaçlıyoruz.

 

Tarihçe

Hopa Su Ürünleri Kooperatifi, 1995 yılında, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde balıkçılık yapan 53 balıkçı tarafından kurulmuştur. Kooperatifin kuruluş amacı, balıkçıların hak ve menfaatlerini korumak, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini desteklemek ve üyelerin refahını artırmaktır.

Kooperatif kurulduktan sonra, balıkçıların avladıkları balıkları pazarlamak için balıkçı barınağı ve balık satış salonu inşa etmiştir. Ayrıca, balıkçıların ihtiyaç duydukları balıkçı malzemelerini ve ekipmanlarını da temin etmeye başlamıştır.

Kooperatif, 2000’li yıllarda faaliyetlerini genişletmeye başlamıştır. Balıkçıların avladıkları balıkları işleyip paketlemek için balık işleme tesisi kurmuştur. Ayrıca, balıkçıların teknelerini tamir ve bakım için gemi bakım atölyesi de inşa etmiştir.

Hopa Su Ürünleri Kooperatifi, günümüzde 200’den fazla üyeye sahiptir. Kooperatif, üyelerine balık pazarlama, balıkçı malzemesi temini, balık işleme ve gemi bakımı gibi birçok konuda hizmet vermektedir.